Tilbake
Forbrukerrådet
Gode råd til forbruker
Sluttdokumentasjon

Informasjonsbank for forbruker

I Norge registreres det årlig ca 80.000 vannskader. Årsakene til mange av disse skadene skyldes at arbeidene ikke er utført godt nok, eller at materialene som er benyttet er for dårlige.

Prosessen ved å bygge, eller rehabilitere, våtrom kan være omfattende og uoversiktlig, så vi i Fagrådet for våtrom har utarbeidet flere ulike verktøy for å hjelpe forbrukere i de ulike delene av prosessen.

På våre sider ”Godkjente våtromsbedrifter” kan du søke etter Godkjente våtromsbedrifter. Listene inneholder bedrifter som har gjennomført vårt opplæringssystem, og dermed besitter rett kompetanse – et nøkkelord for en vellykket prosess.
Her finner du også takstbedrifter med rett kompetanse.

Under valget ”gode råd til forbruker” til venstre, har vi laget en sjekkliste for deg som ønsker et optimalt våtrom

Valget ”sluttdokumentasjon” sier noe om hva du som forbruker kan forvente å få etter at byggingen eller rehabiliteringen er ferdig.

For en nærmere forklaring på hvordan Byggebransjens våtromsnorm står i forhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) har Jussportalen utarbeidet en veldig fin oversikt med tips og veiledning til forbrukere.

 

FORDI VÅTROM SKAL VÆRE TØRRE

Hvordan komme i kontakt med oss

Forskningsveien 3b, Forskningsparken på Gaustad

Fagrådet for våtrom (FFV), Pb. 123 Blindern, 0314 Oslo

E-post: post@ffv.no

Telefon: 22 96 10 00

Faks: 22 96 10 09