Tilbake
Finn Godkjent våtromsbedrift
Bli Godkjent våtromsbedrift

Ekspert på våtrom? Bevis det!

Bli med i ordningen Godkjent våtromsbedrift, et fellesskap av over nærmere 1000 BVN-sertifiserte våtromsbedrifter !

Godkjente våtromsbedrifter står for seriøsitet, kunnskap og kvalitet.

Godkjente våtromsbedrifter:

 • kan markedsføre seg med BVN-logoen med påskrift Godkjent våtromsbedrift (brevark, netttsider, biler, annonser, etc.)
 • blir oppført på Fagrådet for våtroms liste over Godkjente våtromsbedrifter på www.ffv.no
 • får godkjenningsbevis fra Fagrådet for våtrom
 • får gratis logoklistremerker til bil og forretning
 • får gratis brosjyremateriell rettet mot forbruker
 • nyter godt av felles markedsføring fra Fagrådet for våtrom
 • får tilgang til egne nettsider på www.ffv.no med siste nytt innen forskning på våtromsmaterialer og -løsninger, endringer i forskrifter og regler, endringer i BVN, diskusjonsforum, nedlastbare logoer. For å få tilgang, må faglig leders e-postadresse være registrert hos FFV.

Godkjente våtromsbedrifter forplikter seg til å:

 • ha våtromssertifisert faglig leder
 • bruke våtromssertifiserte fagarbeidere
 • følge Byggebransjens våtromsnorm, og kontraktsfeste denne i størst mulig utstrekning
 • holde seg oppdatert om BVN via løpende abonnement fra SINTEF Byggforsk

Fagrådet for våtrom kan pålegge faglig leder å delta på oppdateringskurs ved fornyelse av registrering. Godkjenningen kan trekkes tilbake ved overtredelse av ovenstående punkter.

Typer Godkjente våtromsbedrifter:

Godkjent utførende bedrift

Godkjent prosjekterende bedrift 

Godkjent takstbedrift

Varighet

Godkjenningen fornyes årlig ved innbetaling av medlemsavgift, og ved fornyet søknad hvert 5. år.
I denne perioden vil bedriften stå oppført i FFVs lister over godkjente våtromsbedrifter, og bedriften kan markedsføre seg med BVNs logo med påskriften «Godkjent våtromsbedrift». Ved endringer i bemanningen som er av betydning for godkjenningen skal FFV varsles umiddelbart. Ved endringer som innebærer at BVNs krav ikke lenger er tilfredsstilt, faller godkjenningen bort.

Forutsetninger for godkjenning

For at en bedrift skal kunne søke om å bli Godkjent våtromsbedrift, så må  bedriften benytte faglig leder og sertifiserte fagarbeidere for våtrom i henhold til Byggebransjens våtromsnorm. Faglig leder må ha gjennomført minimum Grunnmodul og modul B eller C i Byggebransjens våtromsnorm. Nærmere beskrivelse av kravene til opplæring.

FORDI VÅTROM SKAL VÆRE TØRRE

Hvordan komme i kontakt med oss

Forskningsveien 3b, Forskningsparken på Gaustad

Fagrådet for våtrom (FFV), Pb. 123 Blindern, 0314 Oslo

E-post: post@ffv.no

Telefon: 22 96 10 00

Faks: 22 96 10 09